Τύποι Εισιτηρίων
Hot!
Φυσικά πρόσωπα – Δικ. Εταιρίες
40
  • Ψηφιακές σημειώσεις
  • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Hot!
Συνδρομητές περιοδικού Ποινική Δικαιοσύνη
30
  • Ψηφιακές σημειώσεις
  • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Hot!
Φοιτητές
30
  • Ψηφιακές σημειώσεις
  • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ