Τύποι Εισιτηρίων

– Ειδική έκπτωση 15% στις τιμές φυσικών προσώπων για τα μέλη της Ένωσης Έμμισθων Δικηγόρων.

Hot!
Νομικά πρόσωπα / Εταιρείες
140
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Coffee breaks / Ελαφρύ γεύμα
 • Cocktail party
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Hot!
Μέλη ΑCC
60
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Coffee breaks / Ελαφρύ γεύμα
 • Cocktail party
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Hot!
Δικ. Γραφεία / Δικ. Εταιρείες / Φυσικά Πρόσωπα
110
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Coffee breaks / Ελαφρύ γεύμα
 • Cocktail party
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Νομικά πρόσωπα / Εταιρείες
120
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Coffee breaks / Ελαφρύ γεύμα
 • Cocktail party
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δικ. Γραφεία / Δικ. Εταιρείες / Φυσικά Πρόσωπα
90
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Coffee breaks / Ελαφρύ γεύμα
 • Cocktail party
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ