ΔιΜΕΕ

 Νομική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Ευρώπη , Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα