ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ

Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ΕΤΕ

  Επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα:

  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

  Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου.

  Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου Ε.Ε.Τ.

  Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

  Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

  Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου»

  Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Επιχείρηση»

  Μέλος της Academic Society for Competition Law (ASCOLA)

  Τίτλοι Σπουδών:

  Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

  Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Tübingen. Γερμανία

  Γλώσσες: Αγγλικά- Γερμανικά

  Λοιπές επιστημονικού χαρακτήρα δραστηριότητες – συμμετοχές.

  1. Πρόεδρος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου – περιελήφθη ως Μέρος Πρώτο «Τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα» του Ν. 4446/2016 (2017)
  2. Πρόεδρος του Working Group για την τροποποίηση του Κανονισμού 1346/2000 για τη Διεθνή Αφερεγγυότητα (2013-2014)
  3. Μέλος της Ομάδας Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.Α.Α.Ν., με αντικείμενο τη νομοθετική υποστήριξη του σχεδιασμού της μερίδας των επιχειρήσεων για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
  4. Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του νέου Εμπορικού Κώδικα
  5. Μέλος της Νομοπαρασκευαστική Επιτροπής για την αναμόρφωση του συνόλου των διατάξεων του Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (2010).