ΤΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

LLM, Δικηγόρος, Μέλος Συντακτικής Ομάδας ΔiΜΕΕ

    Ο Σπύρος Τάσσης είναι Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ιδιωτικότητας και πολύχρονη πρακτική εμπειρία στα θέματα αυτά. Είναι μέλος της Συντακτικής Ομάδας του ΔιΜΕΕ, πρόεδρος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας, μέλος του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής και co-chair του Greek KnowledgeNet Chapter της IAPP (International Association of Privacy Professionals).Αυτή την περίοδο τρέχει προγράμματα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για εταιρείες και οργανισμούς και συμβουλεύει τη Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας NIS.