ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

LLM, Δικηγόρος

    Η Πανωραία Σπηλιοπούλου είναι δικηγόρος με μεταπτυχιακά στο Law and Economics και στο Δημόσιο Δίκαιο. Εξειδικεύεται στο Δημόσιο, Διοικητικό, Δημοσιονομικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και στο δίκαιο του Ανταγωνισμού. Έχει δεκαετή εμπειρία στη νομική υποστήριξη, σε ανώτατο επίπεδο διοίκησης, φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου σε ζητήματα λειτουργίας, οργάνωσης, ανοικτής διακυβέρνησης, κατάρτισης ρυθμίσεων, πράξεων και νομοσχεδίων και επίλυσης διαφορών. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης και εμπειρογνώμων για Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ), την Expertise France και για ερευνητικά ιδρύματα.