ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ

ΔΝ, Δικηγόρος

    Η Αλκμήνη Φωτιάδου είναι Διδάκτωρ Νομικής (Συνταγματικό Δίκαιο), με εκτενές, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το 2008. Δικηγόρος από το 1992. Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου από το 2009. Co-editor στην σειρά βιβλίων Comparative Constitutional Change στον Εκδοτικό Οίκο Routledge. Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

    • Contiades/A. Fotiadou/R. Albert (Eds), The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment (Hart Publishing, 2017)
    • Contiades/A. Fotiadou (Eds), Participatory Constitutional Change: The people as amenders of the Constitution (Routledge 2017)
    • Ξ. Κοντιάδης/Α. Φωτιάδου, Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος, εκδ. Σάκκουλας,