ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

  Ο κ. Φίλιππας έχει δημοσιεύσει άρθρα σε όλα σχεδόν τα Ελληνικά Οικονομικά περιοδικά και τις σχετικές οικονομικές εφημερίδες, όπου υπήρξε  τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Καθημερινή και της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.

  Το επιστημονικό του έργο του έχει τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης αφού έχει δημοσιευτεί και αναφερθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά της Χρηματοοικονομικής όπως International Review of Financial Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance κ.α

  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές των Χρηματιστηριακών Επενδύσεων, της Ψυχολογίας των Επενδύσεων, της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, των Συμπεριφορικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της διαχείρισης ασφαλιστικών ταμείων. Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων και επτά ερευνητικών μελετών. Πιο συγκεκριμένα, τα βιβλία του «Αμοιβαία Κεφάλαια και Χρηματιστηριακό Περιβάλλον» (1999) και «Επενδύσεις» (2005) έχουν εξαντληθεί. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Η Ψυχολογία των Αγορών» εκδόθηκε το 2015.

  Επιπρόσθετα, έχει εκδώσει δύο παιδικά βιβλία για την προώθηση της χρηματοοικονομικής γνώσης αναφορικά με την αποταμίευση (saving) και τον προγραμματισμό (budgeting ).

  Ο κ. Φίλιππας έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες του σε δεκάδες διεθνή συνέδρια και έχει μακρόχρονη εμπειρία στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και Χρηματαγορά ως ανώτατο στέλεχος χρηματιστηριακής εταιρίας, ΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ. Από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2008 ήταν μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2004 έως τον Ιούλιο του 2009 ήταν μέλος στο Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

  Από την 1η Απριλίου 2013, ο κ. Φίλιππας ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Τον Απρίλιο του 2015 παραιτήθηκε