ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Επιθεωρητής Πληροφοριακών Συστημάτων, Τράπεζα της Ελλάδος.

    Ο κ. Παναγιώτης  Δρούκας εργάζεται σαν επιθεωρητής συστημάτων πληροφορικής στην ΤτΕ τα τελευταία 13 έτη. Κατά το διάστημα αυτό, ασχολήθηκε τόσο με το σχετικό εποπτικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με την εποπτεία καθώς και με τον έλεγχο συστημάτων πληροφορικής. Ο κ. Δρούκας διαθέτει πτυχίο στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς  και μεταπτυχιακό στην Πληροφορική και τα Οικονομικά από το University of Essex και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντίστοιχα. Επιπλέον,  είναι πιστοποιημένος ελεγκτής συστημάτων πληροφορικής (CISA, CRISC, CGEIT) και είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA Athens Chapter). Έχει συμμετάσχει σαν ομιλητής σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.