ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και υποψήφια Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

    Η Φωτεινή Δημοπούλου είναι δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και υποψήφια Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες: η ποινική διάσταση». Είναι διπλωματούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο Αστικό και Ποινικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου. Επίσης, είναι υποψήφια κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Εγκληματολογία. Ασχολείται επαγγελματικά με υποθέσεις (διεθνούς) ποινικού δικαίου και εξειδικεύεται σε υποθέσεις διαδικτυακών εγκλημάτων, ειδικών θεμάτων τραπεζικού δικαίου και ιατρικής ευθύνης. Έχει εκπονήσει διπλωματικές εργασίες με θέμα «Αστική Ιατρική Ευθύνη και Αισθητικές Χειρουργικές Επεμβάσεις», «Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό το πρίσμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου» και «Μέθοδοι ανίχνευσης του ψεύδους στην Εγκληματολογική Έρευνα: Τεχνολογικές Εξελίξεις και Συγκριτικό Δίκαιο». Επίσης, έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε διεθνή και πανευρωπαϊκά συνέδρια ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε συγγράμματα, τιμητικούς τόμους και νομικά περιοδικά. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.