ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΝ, Δικηγόρος, Μέλος Συντακτικής Ομάδας ΔiΜΕΕ

    Η Χριστίνα Βρεττού είναι Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου και κάτοχος των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού και Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εργάζεται στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος. Διετέλεσε επισκέπτρια ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του Harvard. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει τη μονογραφία «Η αιχμηρή κριτική ως συνταγματικό δικαίωμα», ενώ έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών σε επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων άρθρο για την έννοια του αρχείου προσωπικών δεδομένων, τη σύγκρουση της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα όρια της θεμιτής επέμβασης των ΜΜΕ στον ιδιωτικό βίο δημοσίων προσώπων. Έχει επίσης δημοσιεύσει σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις και σε αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και συμβολές σε συλλογικούς τόμους πάνω σε διάφορα θέματα. Eίναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.