ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τράπεζα της Ελλάδος.

    Ο κ. Θεμιστοκλής-Ιωάννης Αντωνίου είναι αναπλ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, το αντικείμενο της οποίας συμπεριλαμβάνει την εποπτεία των συστημάτων πληροφορικής των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και των διαδικασιών και μηχανισμών των τελευταίων για την αποτροπή της χρησιμοποίησής τους για το «ξέπλυμα» εγκληματικού προϊόντος ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Essex και κάτοχος τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών χρηματοοικονομικής και λογιστικής των Πανεπιστημίων Sheffield και Exeter του Hνωμ. Βασιλείου. Ως Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. το Α’ 6μηνο του 2014, της Ομάδας Εργασίας που ολοκλήρωσε την Πρόταση του Συμβουλίου για την 4η Οδηγία Πρόληψης του Ξεπλύματος Χρήματος, ως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη FATF, αλλά και ως συντονιστής των Ομάδων Εργασίας για την εκπόνηση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος, έχει ασχοληθεί με την πτυχή του κινδύνου χρήσης των λεγόμενων κρυπτονομισμάτων ως μέσων τέλεσης του εν λόγω εγκλήματος και της ανάγκης πρόληψης και αποτροπής του.