ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους