ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Προϊστάμενος, Τμήμα Ελεγκτών, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

     

    Ο Φίλιππος Μίτλεττον είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1988. Από το 1999 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και από τον Δεκέμβριο 2014 είναι προϊστάμενος του Τμήματος Ελεγκτών. Από το 2006 ως το 2010 εργάσθηκε ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο Τμήμα Προστασίας Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπου είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στη σύνταξη του σχεδίου του νέου Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

    Κατά την Ελληνική Προεδρία του 2014 διετέλεσε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα DAPIX του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαπραγματεύθηκε τον GDPR. Το 2016 ορίσθηκε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου στον Γενικό Κανονισμό.

    Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων σε πολλές θεσμικές ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας (Ομάδα εργασίας του Άρθρου 29, Κοινή Αρχή Ελέγχου Σένγκεν, Επιτροπή Αξιολόγησης Σένγκεν κ.α.).

    Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια με αντικείμενο την προστασία των προσωπικών δεδομένων και είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού σχετικών δημοσιεύσεων σε ειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά.