ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπ. Δικαίου, ΕΚΠΑ