Μερτικοπούλου Βικτωρία

Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού