ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑ

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ