Πρόγραμμα
Τύποι Εισιτηρίων
Hot!
Φυσικά / Νομικά πρόσωπα
40
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Hot!
Συνδρομητές περιοδικού ΘΠΔΔ
30
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Hot!
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ
30
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Hot!
Μεταπτυχιακοί φοιτητές Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιας Πολιτικής – ΕΚΠΑ
20
 • Ψηφιακές σημειώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Διοργάνωση
Επικοινωνία με τη Διοργάνωση

Καθημερινά μέχρι την ημέρα του Συνεδρίου στα τηλέφωνα 210 3678920 – 210 3678800, fax 2103678922, email: nbekpaideftiki@nb.org