To συνέδριο έχει ολοκληρωθεί.
Παρακαλώ, επικοινωνήστε για πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό
Επικοινωνία με τη Διοργάνωση
Καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3678920 – 210 3678800, fax 2103678922, email: nbekpaideftiki@nb.org