Περιοχή μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες την ημέρα του συνεδρίου. Η διαδικασία ενεργοποίησης θα σας αποσταλεί στο email σας την ημέρα του συνεδρίου.