Πρόγραμμα

09.00πμ – 09.30πμ
Προσέλευση - Εγγραφές
 • Check in
 • Παραλαβή συνεδριακού υλικού
 • Καφές

Δημήτριος Κυριτσάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ
Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια ΣΕΒ, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών.

Συντονιστής: Λία Αθανασίου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

 • Ενιαία Ψηφιακή Αγορά/ηλεκτρονικό εμπόριο και εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ

Fabian Kaiser, Case Handler in the Directorate-General for Competition of the European Commission

 • Εξελίξεις στην καταπολέμηση των καρτέλ (πρόσφατες υποθέσεις-νομολογία, σύγχρονα εργαλεία/πρακτικές της Ε.Ε)

Stephen Mavroghenis, Partner in Quinn Emanuel’s Brussels office

 • Εξελίξεις στην εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης

Σταμάτης Δρακακάκης, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. ετ. Κουταλίδης

 • Ιδιαίτερες υποθέσεις άρθρου 102 ΣΛΕΕ μέσα στην ψηφιακή εποχή (Google, Facebook)

Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπ. Δικαίου, ΕΚΠΑ

 • Ερωτήσεις – διάλογος
11.30πμ – 11.45πμ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ – ΚΑΦΕΣ

Θεοφάνης Χριστοφόρου, Κύριος Νομικός Σύμβουλος της Ομάδας Ανταγωνισμού της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρ.Επιτροπής

Συντονιστής: Γιώργος Δελλής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

 • Παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού

Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγήτρια της
Επ.Ανταγωνισμού
Λευκοθέα Ντέκα, Δικηγόρος , Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού

 • Ανταγωνισμός και Αθλητικά

Νίκος Κοσμίδης, Δικηγόρος, Εταίρος, Τζουγανάτος & Συνεργάτες Δικ. Ετ

 • Αλγόριθμοι, Hub and spoke καρτέλ, ρήτρα του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (MFN).

Ιωάννης Αποστολάκης, Δικηγόρος / Senior Advisor – Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

 • Διαδικτυακές πλατφόρμες και ζητήματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης

Ανδριανή Φέρτη, Δικηγόρος, Δικ. Ετ. ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Ερωτήσεις – διάλογος
1.45μμ – 2.45μμ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ

Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΔΠΘ

 • Εξελίξεις – πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Michele Piergiovanni, Head of Unit at the European Commission

 • Ζητήματα αρμοδιότητας – νέες τάσεις και προβληματισμοί

Fountoukakos Kyriakos, Partner, Competition, Herbert Smith Freehills LLP, Brussels office

 • Ζητήματα Διαδικασίας – παραβάσεις – υποχρεώσεις και δικαιώματα

Δημήτριος Λουκάς, Δικηγόρος, Εταίρος, Potamitis Vekris Δικ. Ετ.

 • Εξελίξεις – πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού

Νικόλαος Ζευγώλης, Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγητής της Επ. Ανταγωνισμού

 • Ερωτήσεις – διάλογος
4.30μμ – 4.45μμ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ – ΚΑΦΕΣ

Συντονιστής: Χαλκιάς Ιωάννης – Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 • Εξελίξεις στη νομολογία και στην πολιτική των Kρατικών Eνισχύσεων

Phillip Werner, Partner, Jones Day, Brussels

 • Πρόσφατες Υποθέσεις Κρατικών Ενισχύσεων με εμπλεκόμενες Ελληνικές Επιχειρήσεις

Ελευθέριος Ράντος, Δικηγόρος, Senior Associate, Δικ. Ετ. Δρυλλεράκης & Συνεργάτες

 • «Tax rulings» : προεκτάσεις στην ελληνική πραγματικότητα – εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ

Δάφνη Κοζώνη, Δικηγόρος, Εταίρος, Zepos & Yannopoulos Δικ. Ετ.
Σπύρος Δημητρίου, Διευθυντής – Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

 • Κρατικές Ενισχύσεις για Υποδομές

Ματίνα Χαραλαμποπούλου, Προϊσταμένη Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών

 • Ερωτήσεις – διάλογος
6.30μμ
Πέρας Συνεδρίου