Πρόγραμμα

09.00πμ – 09.30πμ
Προσέλευση - Εγγραφές

 • Check in
 • Παραλαβή συνεδριακού υλικού
 • Καφές
 • Δημήτριος Κυριτσάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια ΣΕΒ, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών.

  Συντονιστής: Λία Αθανασίου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

 • Ενιαία Ψηφιακή Αγορά/ηλεκτρονικό εμπόριο και εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ
 • Fabian Kaiser, Case Handler in the Directorate-General for Competition of the European Commission
 • Εξελίξεις στην καταπολέμηση των καρτέλ (πρόσφατες υποθέσεις-νομολογία, σύγχρονα εργαλεία/πρακτικές της Ε.Ε)
 • Stephen Mavroghenis, Partner in Quinn Emanuel’s Brussels office
 • Εξελίξεις στην εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
 • Σταμάτης Δρακακάκης, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. ετ. Κουταλίδης
 • Ιδιαίτερες υποθέσεις άρθρου 102 ΣΛΕΕ μέσα στην ψηφιακή εποχή (Google, Facebook)
 • Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπ. Δικαίου, ΕΚΠΑ
 • Ερωτήσεις - διάλογος
 • Θεοφάνης Χριστοφόρου, Κύριος Νομικός Σύμβουλος της Ομάδας Ανταγωνισμού της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρ.Επιτροπής

  Συντονιστής: Γιώργος Δελλής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

 • Παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγήτρια της Επ.Ανταγωνισμού
  Λευκοθέα Ντέκα, Δικηγόρος , Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού
 • Ανταγωνισμός και Αθλητικά
 • Νίκος Κοσμίδης, Δικηγόρος, Εταίρος, Τζουγανάτος & Συνεργάτες Δικ. Ετ
 • Αλγόριθμοι, Hub and spoke καρτέλ, ρήτρα του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (MFN).
 • Ιωάννης Αποστολάκης, Δικηγόρος / Senior Advisor - Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)
 • Διαδικτυακές πλατφόρμες και ζητήματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
 • Ανδριανή Φέρτη, Δικηγόρος, Δικ. Ετ. ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 • Ερωτήσεις - διάλογος
 • Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΔΠΘ

 • Εξελίξεις – πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Michele Piergiovanni, Head of Unit at the European Commission
 • Ζητήματα αρμοδιότητας – νέες τάσεις και προβληματισμοί
 • Fountoukakos Kyriakos, Partner, Competition, Herbert Smith Freehills LLP, Brussels office
 • Ζητήματα Διαδικασίας – παραβάσεις – υποχρεώσεις και δικαιώματα
 • Δημήτριος Λουκάς, Δικηγόρος, Εταίρος, Potamitis Vekris Δικ. Ετ.
 • Εξελίξεις – πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • Νικόλαος Ζευγώλης, Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγητής της Επ. Ανταγωνισμού
 • Ερωτήσεις - διάλογος
 • Συντονιστής: Χαλκιάς Ιωάννης – Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 • Εξελίξεις στη νομολογία και στην πολιτική των Kρατικών Eνισχύσεων
 • Phillip Werner, Partner, Jones Day, Brussels
 • Πρόσφατες Υποθέσεις Κρατικών Ενισχύσεων με εμπλεκόμενες Ελληνικές Επιχειρήσεις
 • Ελευθέριος Ράντος, Δικηγόρος, Senior Associate, Δικ. Ετ. Δρυλλεράκης & Συνεργάτες
 • «Tax rulings» : προεκτάσεις στην ελληνική πραγματικότητα - εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ
 • Δάφνη Κοζώνη, Δικηγόρος, Εταίρος, Zepos & Yannopoulos Δικ. Ετ.
  Σπύρος Δημητρίου, Διευθυντής - Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)
 • Κρατικές Ενισχύσεις για Υποδομές
 • Ματίνα Χαραλαμποπούλου, Προϊσταμένη Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών
 • Ερωτήσεις - διάλογος