Συνέδρια - Ημερίδες - Εκδηλώσεις
Επικοινωνία με τη Διοργάνωση

Καθημερινά μέχρι την ημέρα του Συνεδρίου στα τηλέφωνα 210 3678920 – 210 3678800, fax 2103678922, email: nbekpaideftiki@nb.org