Σύνδεση

Επικοινωνία με τη Διοργάνωση

Καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3678920 – 210 3678800, fax 2103678922, email: nbekpaideftiki@nb.org